Privacy verklaring

Privacy- & cookieverklaring LEF Groningen

Laatst aangepast op 18-10-2022

Deze privacy- en cookieverklaring is gecontroleerd en gecertificeerd door Privacy Verified B.V. in samenwerking met Stichting Certificering. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten van de verklaring, maar ook de volledige details.

Wie zijn wij

Wij zijn LEF, een onderneming die gespecialiseerd is in innovatietrajecten en doelgroep-onderzoek. Bij het verwerken van jouw gegevens, is onze juridische rol de rol van verwerkingsverantwoordelijke.

Voor vragen over deze privacy- en cookieverklaring, kun je contact opnemen met Thijs de Vries, via het e-mailadres thijs@lefgroningen.nl.

Onze contactgegevens zijn:

LEF Groningen
Bornholmstraat 46
9723AZ Groningen
KvK: 76775291

Welke gegevens verzamelen wij

contact gegevens icoon

Contactgegevens: gegevens om contact met jou op te nemen.
Bijv. naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Financiële gegevens: gegevens die de betaling van een digitale factuur voor een dienst mogelijk maken.
Daarvoor verwerken wij jouw naam en bankrekeningnummer.

Klik- en gedragsgegevens: gegevens over hoe onze website door jou gebruikt wordt.
Daarbij verwerken we de bezochte pagina’s, de duur van bezoek, het klikgedrag, cookies en andere analytische data.

Profileringsgegevens: gegevens die worden verwerkt om de doelgroep van onze klant in kaart te brengen en/of onze klant van afgestemd advies en/of oplossingen te voorzien.
We verwerken de volgende persoonsgegevens: productvoorkeuren, interesses, leeftijdscategorie en doelgroep.

Door gebruikers gegenereerde inhoud: gegevens die je tijdens het gebruik van onze dienst aanmaakt of wanneer je contact met ons opneemt.
Wij verwerken gegevens die je invult op het contactformulier op onze website of die je aan ons stuurt als je contact met ons opneemt.

Gegevens die wij nooit verzamelen

Gegevens van kinderen: gegevens van, of over, kinderen onder de 16 jaar.

Hoe en waarom wij gegevens verzamelen

Doel

Categorieën gegevens

Juridische grondslag

Hoe lang we het bewaren

Beheren van onze website
Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij technische informatie en informatie over hoe jij onze website gebruikt.

 • Klik- en gedragsgegevens
 • Jouw toestemming

2 jaren

Afhandelen van contactverzoeken
Wanneer je contact met ons opneemt via e-mail, ons contactformulier etc., geef je ons informatie over jezelf en jouw vraag.

 • Contactgegevens
 • Door gebruikers gegenereerde inhoud
 • Uitvoering van de overeenkomst

2 jaren

Betaling voor een dienst

Wanneer je een dienst betaalt, geef je ons informatie om de betaling te verwerken.

 • Contactgegevens
 • Financiële gegevens

 • Uitvoering van de overeenkomst

7 jaren

Verbeteren van onze diensten

Wij gebruiken verschillende gegevens om continu onze diensten te verbeteren en jou de beste ervaring waar mogelijk te kunnen bieden. Indien mogelijk, gebruiken wij volledig geaggregeerde data, maar in bepaalde gevallen zijn persoonsgegevens noodzakelijk.

 • Klik- en gedragsgegevens
 • Door gebruikers gegenereerde inhoud
 • Profileringsgegevens
 • Ons gerechtvaardigd belang
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Jouw toestemming

2 jaren

Uitvoeren van het doelgroepenonderzoek

Voor het organiseren en optimaliseren van de focusgroep en co creatie.

 • Contactgegevens
 • Profileringsgegevens
 • Jouw toestemming

6 maanden

Uitvoeren van het innovatietraject en de implementatie

Voor het oplossen van het vraagstuk.

 • Contactgegevens
 • Uitvoering van de overeenkomst

2 jaren

Hoe houden we jouw gegevens veilig?

Wij doen er alles aan om jouw gegevens veilig te houden. Wij nemen, bijvoorbeeld, de volgende maatregelen:

 • Encryptie: gegevens zijn extra beveiligd tijdens verzending en opslag.

 • Twee-factor authenticatie: toegang tot gegevens is enkel mogelijk na een dubbele authenticatie.

 • Strikte autorisaties: enkel de hiertoe bevoegde personen hebben toegang tot de gegevens en mogen deze verwerken.

 • Logging: wij houden bij wie en wanneer er toegang tot de gegevens heeft gehad.

Jouw privacy rechten

Wil jij een van jouw rechten uitoefenen?

Neem dan contact met ons op via: info@lefgroningen.nl. Let op dat je duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. We zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Recht op inzage: je hebt het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.

Recht op rectificatie: je hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij van jou verwerken te corrigeren.

Recht op verwijdering: je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Recht op beperking van verwerking: in sommige gevallen heb je het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken. Dit betekent dat wij minder persoonsgegevens van jou zullen verwerken.

Recht van bezwaar: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.

Recht om toestemming in te trekken: je kunt eenvoudig jouw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen weer intrekken.

Recht op dataportabiliteit: je hebt het recht om een kopie van jouw gegevens op te vragen zodat je deze mee kunt nemen naar een andere dienstverlener. Als je dit aan ons vraagt, en het technisch gezien mogelijk is, zullen we de gegevens rechtstreeks naar de andere dienst doorsturen.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: als je niet tevreden bent met de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, laat het ons dan vooral eerst weten, zodat wij de kans hebben om jouw zorgen weg te nemen. Als dit niet ons lukt, of wanneer je dit niet wilt, heb je altijd het recht om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.

Derde partijen die ook jouw gegevens verwerken

Om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken, delen wij uw persoonsgegevens met andere bedrijven of instellingen. Wij hebben met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten om ervoor te zorgen dat zij jouw gegevens verwerken in overeenstemming met deze privacy- en cookieverklaring.

Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde partij buiten de EU, nemen wij stappen om ervoor te zorgen dat wij de vereiste standaard contractuele clausules met hen overeenkomen.

Dienstverlener

Categorieën gegevens
verzameld / gedeeld

Doel

Plaats van verwerking

Google LLC

Privacyverklaring

 • Contactgegevens
 • Financiële gegevens
 • Door gebruikers gegenereerde inhoud
 • Profileringsgegevens
 • Klik- en gedragsgegevens

Opslag van (persoons) gegevens

Managen van de website

Verbeteren online services

EU en US

Hubspot Inc.

Privacyverklaring

 • Contactgegevens
 • Door gebruikers gegenereerde inhoud
 • Financiële gegevens

Managen van de klantrelatie

EU en US

TransIP B.V.

Privacyverklaring

 • Contactgegevens
 • Klik- en gedraggegevens

Zorgen voor een goed functionerende website met contactmogelijkheden.

EU

Soms moeten wij ook gegevens delen omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld, als de politie informatie vordert vanwege een strafbaar feit).

Hoe wij cookies gebruiken

Op onze website gebruiken wij (en derde partijen) 2 soorten cookies:

 • Functionele cookies: noodzakelijke cookies die het mogelijk maken onze website efficiënt te gebruiken. Wij hebben geen toestemming van jou nodig voor deze cookies.
 • Analytische cookies: cookies die analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt. Wij moeten in bepaalde gevallen jouw toestemming vragen voor deze cookies.

Je kunt het plaatsen van analytische cookies accepteren of weigeren middels onze cookiebanner.

Je kunt ook altijd jouw toestemming weer intrekken.

Organisatie

Naam cookie

Type cookie

Doel

Hoe lang wij het bewaren

Google Inc.

_ga (Google Analytics)

Analytisch

Het analyseren op optimaliseren van het gebruik van onze website

2 jaar

Wijzigen van deze verklaring

Wij hebben het recht wijzigingen door te voeren op deze privacy- en cookieverklaring.

De laatste versie van deze verklaring is altijd beschikbaar op onze website (en wij zullen jou vooraf via e-mail op hoogte brengen indien er belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd).

LEF Groningen

Bornholmstraat 46

9723AZ Groningen

info@lefgroningen.nl

+31 6 13972693

LEF Groningen ©